/ Снимка: Георги Димитров
Парламентът прекрати заседанието си заради липса на кворум.

След поименна проверка, поискана от ДПС, председателстващият заседанието Емил Христов обяви, че не могат да продължат.

Следващото редовно пленарно заседание е утре в 9.00 часа.
БТА