Народно събрание
Народно събрание / БГНЕС
Парламентът предлага на Министерството на отбраната да върне на по-ранен етап процедурата за избор на нов боен самолет и да ревизира допуснатите пропуски. Това предвижда Докладът на временната комисия за целевите бойни изтребители, който депутатите приеха в пленарна зала със 126 гласа "за", 59 "против" и 4 "въздържал се".

БСП: Скандал с "Грипен"-ите няма, има сценарий за омаскаряване на президента

В доклада се предвижда МО да изготви и след съгласуване с Министерството на финансите да внесе в Министерския съвет и в Народното събрание промяна на приетия от парламента Проект за инвестиционен разход по проект за придобиване на нов тип боен самолет. Промяната следва да включва нова финансова рамка на плащането, която да осигурява реализацията на трите приоритетни проекта за превъоръжаване на въоръжените ни сили.

Борисов: Съмнявам се, че "Грипен" са най-добрите изтребители

Временната комисия предлага да се актуализират основните варианти за реализация на проекта на базата на офертите, постъпили след изпращането през декември 2016 г. на искане за предложение, включително и за новопроизведени самолети, и варианти да бъдат внесени за приемане в НС заедно с новата финансова рамка. В доклада се посочва, че в края на февруари на България е направена оферта за нов самолет, която се е включвала в утвърдената финансова рамка за проекта, но не е разглеждана.
БТА