/ БТА
Депутатите гласуваха създаването на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с подписания от правителството Меморандум за 1 млрд. долара с Gemcorp и IP3 Corporation. Проекторешението за създаването на комисията бе внесено от ПГ ГЕРБ-СДС и бе подкрепено със 160 гласа "за", петима - "против" и 11 "въздържали се".

Петков: Няма руски инвеститори в Gemcorp

Комисията ще се състои от 14 народни представители, съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от парламентарна група. За председатели бяха предложени Десислава Трифонова от ПГ ГЕРБ-СДС и Емил Георгиев от "БСП за България". Емил Георгиев бе избран за председател със 103 гласа "за", десет - "против" и шестима - "въздържали се".

Според гласуваното проекторешение временната комисия ще работи в срок от един месец. За този период се очаква тя да разглежда и анализира документи, свързани с установяване на съдържанието, страните, предмета и целесъобразността на клаузите в подписания меморандум. Очаква се временната комисия да изготви доклад за резултатите от работата си и установените факти и обстоятелства.

Министерството на финансите с уточнение за меморандума с Gemcorp

Преди да представи проекторешението, председателят на ПГ ГЕРБ - СДС Десислава Атанасова настоя, че парламентът и обществото трябва да има пълна информация за това какво точно е подписал на 23 март министърът на енергетиката Александър Николов в Гранитната зала на Министерския съвет, в присъствието на министър-председателя, с кого точно го е подписал и какви са параметрите на въпросния меморандум. Тя отбеляза, че допълнителни въпроси са се натрупали във времето, в което проектът на решение престоявал в нечие шкафче.

"Трябва да има достатъчно информация за това какъв е предметът на този меморандум и с какво България ще бъде задължена по него", добави Атанасова и отбеляза, че дори управляващото мнозинство, което първоначално се е похвалило с неговото приемане, впоследствие се е отрекло от този меморандум, наричайки го "паметна бележка".
БТА