/ IStock
Осъдиха на пет години затвор управител на фирма за данъчно престъпление. Наказанието трябва да се изтърпи при „строг“ режим на изтърпяване. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На управляваното от подсъдимия еднолично дружество била извършена данъчна ревизия. Той боаче не представил голяма част от поисканите писмени доказателства, в това число документи, справки, фактури. След приключването ѝ му бил връчен ревизионен акт, който не бил обжалван. С него била определена данъчна основа на доставките с право на пълен данъчен кредит от 0,00 лева. Общият размер на установените публични задължения на фирмата за проверявания период, в резултат от непризнаване на правото на данъчен кредит, е 545 792,81 лева, от които главница е 496 164,91 лева.

Дружеството не разполагало с налични активи, нито имало обекти, в които да осъществява дейност. В същото време издавало фактури за продажби на стоки и услуги от разнороден характер - строителни и профилактични ремонти, снегопочистване и опесъчаване, товаро-разтоварна дейност, консултантски услуги, ситопечат, PVC тръби, палети и др. Фирмата нямала работници, назначени на трудов договор.

За отделните данъчни периоди въпросното дружество подавало справки-декларации по ЗДДС, в които са декларирани начислен данък и право на данъчен кредит. Той се формирал от покупка на стоки и услуги основно от няколко фирми. Разследването е установило, че всички те не са осъществявали действителна търговска дейност, а техните представители са били разкрити като участници в схеми за източване на ДДС от бюджета. Вследствие на това те били дерегистрирани по ЗДДС по инициатива на органите по приходите.

При водене на счетоводството на дружеството „В.-Т.” ЕООД били ползвани документи с невярно съдържание и е приспаднат неследващ се данъчен кредит. Действайки по този начин, подсъдимият И.А., в качеството му на управляващ и представляващ дружеството „В.-Т.” ЕООД, избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери - близо 1 млн. и 200 хил. лева.

Осъдителната присъда може да бъде обжалвана и протестирана през въззивната инстанция в законоустановения срок, уточняват от прокуратурата.