Диана Ковачева
Диана Ковачева / БГНЕС
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Министерство на финансите по законопроекта за т. нар. "спящи акции", предложен от ведомството за обществено обсъждане до 15 юни т.г. , съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Причината за становището е проектът на Закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД. Омбудсманът не подкрепя проекта и според нея близо 2,5 милиона българи - акционери, застрашени да загубят ценните книжа с номинална стойност около 2 млрд. лева, придобити от масовата приватизация.

Бизнесът алармира: Над 2 млн. българи могат да загубят ценни книжа в полза на държавата (ВИДЕО)

"Без да отричам наличието на проблем с т.нар. спящи акции и необходимостта от неговото разрешаване, смятам, че трябва да бъде да намерено решение, което да не нарушава правата на гражданите," пише в становището си омбудсманът.

Спрямо гражданите, превърнати от държавата в притежатели на "спящи акции" в масовия случай без доходност при създаването на пазара на ценни книжа, останали изолирани от финансовата система повече от 20 години, проектът предлага правата им да станат не само обект на ограничения, но и да бъдат отнети без компенсация, посочва Ковачева.

АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи акции“

Омбудсманът допълнила, че разрешението на проблема със спящите акции би следвало да се търси не в изключването на миноритарните акционери от капиталовия пазар, а чрез подходящи форми за включване в него, в това число и с институционална подкрепа и провеждане на широка информационна кампания за упражняване на правата на собствениците.
Ковчева е акцентирала още, че проектът не съответства и на Закона за нормативните актове и има предпоставки за правна несигурност за притежателите на "спящи акции".