Държавата въвежда инициатива за събуждане на т.нар. спящи акции. Става въпрос за безплатни акции от предприятия и боновите книжки от масовата приватизация. Голяма част от гражданите вероятно не знаят за тяхното съществуване. Работодателските организации обаче се обявиха против подхода на държавата.

„Това е една концепция, която беше отхвърлена от всички организации, а изненадващо за нас сега се появи като проектозакон. Тези акции, придобити по време на масовата приватизация, се съхраняват безплатно в централен депозитар. Проектозаконът казва, че те трябва да се преместят към инвестиционен посредник, където ще се плащат такси и ще се носи риска на инвестиционния посредник", обясни председателят на АИКБ Васил Велев в ефира на „Плюс-Минус. Коментарът след новините”. Според него няма причина това да се налага, а регистърът дори се запазва.

АИКБ иска незабавно оттегляне на законопроекта за т. нар. „спящи акции“

„За нас аргументите не са ясни. Това е в противоречие на директивата на ЕК за насърчаване на дългосрочното държане на акции, а не бързото освобождаване. Акциите не са придобити, за да търгуват хората всеки ден с тях. Те ги държат, а когато имат нужда от средства ги продават, или ги държат и получават дивиденти”, добави още Велев.

Според него голяма част от акционерите имат стойност на акциите, по-голяма от номинала в момента. Направени са сметки, тъй като повечето от тях са инвестирали в по-големите компании. Именно те са и по-успешните. Така 2/3 от гражданите имат акции с стойност, по-висока от номиналната.

АИКБ настоява за изработване на законодателство и алгоритъм на действие при кризи от мащаба на COVID-19

„Мит е това, че всички са изгубили. Много от тях са имали лош късмет. Номиналът е 25 лв., но има предприятия, в които една бонова книжка е 100 лв. Има и такива, в които е хиляди левове”, обясни Велев.

Според оценка, милион и половина ще преместят акциите си към посредник или ще ги продадат. Според Велев и в двата случая ще има загуба за собственика. А около 2 млн. души няма да направят нищо. Бизнесът е поискал извънредно заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, което ще се проведе в сряда.

„При среща с премиера уточнихме, че трябва да има доброволност при тези отношения. Има огромно недоволство от граждани и акционери. Някои от тях казват, че ще съдят държавата”, заяви Велев.
NOVA