След като кандидатът на ГЕРБ-СДС за министър-председател Николай Габровски тази сутрин върна на президента Румен Радев изпълнен първия проучвателния мандат и представи състава на проектокабинета, малко по-късно станаха ясни и основните приоритети, които ще се следват при евентуално реализиране. 

"Поемаме отговорността за съставяне на редовно правителство с пълната убеденост, че е необходимо бързо преодоляване на общественото разделение, възстановяване на диалога между партиите, прекратяване на политическата криза и избягване на каскада от предсрочни избори. Възстановяване на доверието в институциите, постигане на обществен консенсус за провеждане на правосъдна реформа и ефективно противодействие на корупцията", се посочва в програмната декларация на проф. Габровски.

Има заявка за ясна европейска и евроатлантическа насоченост на външната политика и на политиката за сигурност и отбрана. Ефективно противодействие на всички форми на хибридна пропаганда и дезинформация.

"Поставяме нуждите на всеки български гражданин като приоритет за всички институции. Готови сме да реализираме целенасочени публични инвестиции в ключови сектори за цялото общество, каквито са – образованието, здравеопазването, социалната защита. Наред с това ще приложим бързи и ефективни антикризисни мерки, които да преодолеят предизвикателствата на икономическата криза, инфлацията и спада на икономическия растеж. Постигане на фискална устойчивост. Готови сме да създадем условия за разгръщане на икономическия, иновационния и научния потенциал на нацията и да продължим развитието на електронното управление и услуги", допълва се още в декларацията.

Проф. Габровски върна на президента Радев изпълнен първия мандат (ВИДЕО)

Така проектокабинетът "Габровски" очертава 7 основни приоритета, които при евентуално реализиране ще спазва. Това са: 

► Разработване на Закон за държавния бюджет за 2023 г., съдържащ пакет от антикризисни мерки за ограничаване на инфлацията, за стимулиране на икономическия растеж и за стабилизиране на публичните финанси;

► Постигане на политически и обществен консенсус за конституционни и законодателни промени в областта на правосъдието, противодействие на корупцията и повишаване на сигурността на гражданите;

► Провеждане на ключови реформи, включително чрез План за възстановяване и устойчивост;

► Полагане на активни политически и дипломатически усилия за приемане на България в Шенгенското пространство;

► Мобилизиране и ангажиране на целия национален потенциал, подготовка на бизнеса, банковия сектор и гражданите за присъединяване на България към Еврозоната през 2024 година. Своевременно присъединяване на България към ОИСР;

► Постигане на енергийна независимост, включително чрез продължаване на усилията за осигуряване на реална диверсификация на източниците на доставка;

► Увеличаване на националните отбранителни способности в рамките на колективната отбрана на НАТО. Ускорена модернизация на въоръжените сили и повишаване на стандарта на живот на военнослужещите;

Във фокуса ще е България да излезе час по-скоро от безвремието и спиралата от избори, а вниманието, енергията, времето и усилията на българските граждани да бъдат насочени към постигане на общонационални цели, които гарантират сигурност, демокрация и просперитет.