/ пресцентър, МРРБ
България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага усилия и действия за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности. Тази позиция изрази заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова,  която България изтъкна пред ООН подкрепата на политики за балансирано развитие на малките и големи населени места, съобщава пресслужбата на българското министерство на регионалното развитие и благоустройството. България и още 133 държави дискутират регионалната си политика на световен форум за градовете в Абу Даби, ОАЕ

България подкрепя изпълнението на Новия дневен ред за градовете и ще продължи да полага усилия и действия за прилагането му като инструмент, който дава възможност градовете да превърнат глобалните предизвикателства във възможности.

Тази позиция изрази заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представлява България в десетия Световен градски форум на ООН. Той се провежда в Абу Даби, Обединени арабски емирства, а темата на събитието е "Градове на възможностите: свързване на културата и иновациите". Официалното откриване бе днес от г-жа М. Мохд Шариф- изпълнителен директор на програмата на ООН Хабитат и Н.Пр. Фалах Мохамад Ал Ахбаби - член на Изпълнителния съвет и председател на департамента за общините и транспорта на Обединените арабски емирства.

За участие в Световния градски форум са регистрирани 18 000 души от 134 държави. Сред тях са 80 министри на държави, отговарящи за политиките за регионално развитие, благоустройство и жилищната политика, 70 кметове на големи градове от целия свят, а над 340 са ключовите говорители в различните тематични срещи, които съпътстват програмата на градския форум.

В рамките на среща на ресорните министри, заместник-министър Николова отбеляза още, че държавите трябва да полагат все повече усилия за постигане на балансирано териториално развитие чрез интегриран подход на инвестиции. Така ще се осигури финансиране и по-добро развитие и на по-малките и периферни населени места с цел намаляване на негативните демографски тенденции и повишаване на икономическата им конкурентоспособност, както и устойчив и балансиран растеж на всички региони. Необходимо е съсредоточаване върху специфичните географски характеристики и ресурси на територията, за да се постигне по-добър резултат, като се имат предвид местните потенциали и нужди. "Това би довело до намаляване на дисбалансите и забавяне на процесите на миграция в Европа", подчерта заместник-регионалният министър. Николова отбеляза също, че в периода 2021-2027 г. страната ни ще акцентира на политиката за сближаване, като ще насочи национални и европейски инвестиции във всички видове градове чрез многосекторно финансиране.

Деница Николова обърна внимание, че темата на световния форум подчертава взаимодействието между културата и иновациите като лостове за насърчаване на социалното включване, участието на гражданите и устойчивостта на градовете. "Културата и творческите решения създават иновации. Те спомагат за развитието на културната идентичност на градовете. От голямо значение е да се подкрепят иновативните и дигитални подходи, носещи социални и икономически ползи за градовете", коментира тя.

В рамките на събитието днес беше проведена и двустранна среща с представители на организацията на ООН Хабитат, с които Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпълнява съвместен проект за подкрепа на социалните жилища като стълб от изпълнението на жилищната политика. Бе решено в средата на тази година в страната ни да се проведат шест тематични срещи, които да допринесат за по-ясното идентифициране на нуждите от достъпна жилищна среда за изключените социални групи от обществото.
Зам.-министър Деница Николова се срещна с посланика на България в Абу Даби Богдан Коларов, както и с министъра на националната жилищна политика и социалните услуги на Зимбабве г-н Даниел Гарве. Той прояви интерес по отношение на обмяната на опит и добри практики в областта на изпълнението на мерки в сектора.