/ iStock/Getty Images
Освен монтирането на контролно-измервателни системи на 26 свлачища в страната, ще се направи пилотно и монтаж на датчици на големи скални масиви, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на блиц контрола в ресорната парламентарна комисия.

Тя уточни, че в страната има монтирани такива датчици, но допълни, че това не може да се направи навсякъде, защото срутищата обикновено се получават на места с по-дребни скални късове, затова тези устройства могат да бъдат поставени на големи късове, на които да се следи движението на скалните маси и допълни, че такъв датчик е монтиран на Мадарския конник.

Министърът посочи, че срутищните процеси са по-големият проблем, особено до републиканската пътна мрежа, защото са по-непредвидими и невъзможни за предсказване.

Председателят на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" Георги Терзийски съобщи, че служителите на областните пътни управления наблюдават над 470 срутища по републиканските пътища, като огледи се правят всеки ден. Потърсена е и експертизата на учени за по-добра методика при оценяването на състоянието на срутищата, което да може да бъде направено по съответната скала и ако то е в "червена" скала, да се направи експертиза и план за действие за намаляването на риска от срутване.

Министърът информира, че в страната има регистрирани 2178 свлачища с обща площ 217 610 декара. Активните свлачища са 830, потенциалните са 895, а стабилизираните са 453. През 2020 г. са регистрирани шест нови свлачищни процеси и са активизирани 48 от всички регистрирани свлачища.

През 2020 г. на 231 от регистрираните свлачища е направен мониторинг, а 225 от свлачищата имат монтирани контролно-измервателни системи. Към момента МРРБ е бенефициент и изпълнява проект, който предвижда монтаж на такива системи на още 26 свлачища, като техническите проекти за монтажа им са готови и предстои монтирането им.
БТА