/ iStock/Getty Images
Министерството на енергетиката ще извърши проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД, съобщиха от ведомството.

От страна на Комисията за енергийно и водно регулиране е била констатирана положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от "Булгаргаз" ЕАД разходи за доставка на природен газ. Вследствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за април в качеството му на обществен доставчик е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход, уточняват от енергийното министерство.

Затова представители на Министерството на енергетиката и "Български енергиен холдинг" ЕАД, считано от 26 март 2021 година, ще извършат проверка на дейността на "Булгаргаз" ЕАД за 2020 г.