/ iStock/Getty Images

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество публикува декларациите за имуществено състояние на депутатите от 44-то, 45-то и 46-то Народни събрания, съобщава БНТ.

От регистъра се вижда, че 10 депутати въобще не са подали декларации, а 40 са го направили със закъснение.

Кой е най-младият председател на парламента от Учредителното събрание до наши дни

Какво са декларирали депутатите може да разгледате ТУК.

Декларацията отразява имущественото състояние на задълженото лице, на неговата съпруга или лицето, с което се намира във фактическо съжителство на съпружески начала, както и на ненавършилите пълнолетие негови деца, към датата на заемане на длъжността.

Бисери и култови фрази на депутатите от 46-ото Народно събрание (СНИМКИ/ВИДЕО)

Срокът за подаване на декларации за имущество и интереси на народните представители от 47-мото Народно събрание започна да тече от момента на полагане на клетва - 3 декември и ще продължи до 4 януари 2022 г.

БНТ