Магистратите бяха сезирани от главния прокурор
Конституционният съд отхвърли частично искането на главния прокурор Иван Гешев за противоконституционност на текстове от Закона за съдебната власт. Решението е прието единодушно с 10 гласа. Мотивите на решението ще бъдат публикувани по-късно.

Гешев оспорва текстове, които се отнасят до закриването на специализираните съдилища и прокуратури и съответните следствени органи, до статута на магистратите и служителите, промяната в подсъдността на наказателните дела, сроковете за влизане на определени текстове от закона в сила и други.

Закриването на спецправосъдието е публикувано в „Държавен вестник“

За противоконституционни съдът прие единствено двата текста, които се отнасят до квотата от съдиите, прокурорите и следователите, които да се преназначат в съдилища и прокуратури съответни на закриваните специализирани структури. Текстовете предвиждаха в един съд да се преназначават до една четвърт от спецсъдиите, а в една прокуратура и един следствен отдел - до една трета от спецпрокурорите и спецследователите.

Специализираните съд и прокуратура трябва да преустановят работа на 27 юли. Дотогава Висшият съдебен съвет трябва да преназначи спецмагистратите от закритите структури.

Според мотивите на искането до КС на главния прокурор, приетите изменения в Закона за съдебната власт не гарантират защитата на конституционните права на гражданите и юридическите лица, обаче рефлектират негативно върху наказателния процес.

Радев и Йорданова подписаха указа за закриване на спецправосъдието

Главният прокурор предупреждава и за опасност от „парализиране на дейността на съдебната власт по неприключените производства“. Също така посочва, че разпоредбите за прехвърляне на делата в други органи на съдебната власт създават условия за застрашаване на правната сигурност.
БТА