Камионът с радиоактивен товар бил за Иран
Камионът с радиоактивен товар бил за Иран / netinfo

Радиоактивният товар в задържания в сряда на ГКПП - Русе камион е предназначен за Техническата лаборатория към Министерството на пътищата и транспорта на Иран. Това е установила проверка на инспекторите на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/, съобщи нейният председател Сергей Цочев.

При вчерашната проверка на инспекторите е установено, че в предната част на камиона се намират 10 кашона с маркировка за радиационна опасност. Един от тях е отворен и е констатирано
наличието на уред за технологичен контрол тип влагомер-плътномер.

Подобен тип уреди се използват при строителни и ремонтни дейности, за контрол на влагата и плътността на почви, бетонови конструкции, земни насипи и язовирни стени, уточниха от АЯР. Всеки от превозваните уреди съдържа по два радиоактивни закрити източника на йонизиращо лъчение, гама-източник Цезий 137 и неутронен източник Америций - Берилий 241.

От документите, придружаващи товара, е установено, че производител на приборите е американската компания Humboltd Scientific Inc.

За транзитно преминаване на този радиоактивен товар през България се изисква наличие на разрешение от АЯР за еднократен превоз. За целта товароизпращачът - английската фирма "ORIENT TRANSPORT", трябва да представи необходимите документи в АЯР, искане за издаване на разрешение и писмено съгласие от регулиращия орган на Турция за преминаване на радиоактивния товар в турска територия.

Камионът се е придвижил от Англия до България без да има задължителната маркировка в такива случаи - предупредителни знаци и надписи за радиационна опасност, поставени на всички външни страни на транспортното средство. АЯР е установила контакти с компетентните органи в Англия за решаване на
проблемите и изясняване на обстоятелствата, възникнали с камиона, превозващ радиоактивни вещества за Иран.

Транзитният превоз може да бъде разрешен от АЯР след като бъдат изпълнени изискванията за безопасност, определени в българското законодателство и след получаване на съгласие от турския регулиращ орган за преминаване на въпросния радиоактивен товар в турска територия. Органите на МВР са предприели необходимите действия по този случай, съобщиха още от АЯР. /БТА/