/ iStock/Getty Images
Срокът за регистрация на застъпниците на кандидатските листи от Районните избирателни комисии /РИК/ и за издаване на удостоверенията им изтича днес, съобщиха от ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се подписва и предава на РИК от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. РИК публикуват списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни.

Дистанция и дезинфекция - как е осигурено безопасното гласуване в неделя? (ВИДЕО)

Също днес е крайният срок, в който ЦИК може регистрира наблюдатели и да публикува на интернет страницата си регистър на наблюдателите, който съдържа организациите и упълномощените представители, регистрирани като наблюдатели. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

В днешния ден СИК получава техническите устройства за машинно гласуване и всички други изборни книжа и материали, необходими за машинното гласуване.
БТА