Черно море
Черно море / БТА
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията "Пътна инфраструктура" и "Българската банка за развитие" са поели инициативата за финансовото обезпечаване на автомагистрала "Черно море". За целта проектът е включен в програмата на Инициативата "Три морета", в която са още три стратегически обекта за икономическото развитието на България.

Това каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова по време на парламентарния контрол.

Тя допълни, че ще се търси и връзка на магистралата с автомагистрала "Хемус".

Протест на „Автомагистрали-Черно море“, стигна се до блокади в София и ключови пътни артерии

"На 26 октомври 2020 г. е проведена обществена поръчка за проектиране, като стойността му е 9,516 млн. лева с ДДС, напомни министърът. Срокът на тази поръчка е 365 календарни дни и се предполага тази година, на 20 октомври, да бъде завършен този проектен етап на магистралата, каза министърът.

През май 2021 г. е предаден първият проект, на 16 юли е имало заседание на експертния съвет и на него са представени вариантните решения на автомагистралното трасе - става дума за три алтернативни трасета в конкретни участъци. По думите на министъра, тези вариантни решения подлежат на доклад по ОВОС, като определяща за конкретния избор ще бъде оценката за съвместимост с "Натура 2000", защото трасето преминава предимно през такива зони.

Вторият и третият етап по проекта ще продължи след избора на един от трите варианта на трасето и той ще бъде съгласуван с МОСВ. Следващите стъпки са геодезически, ситуационни и други дейности, като всички тези решения трябва да приключат с Подробен устройствен план. "Когато установим ПУП, ние окончателно ще сме определили трасето на пътя. След това трябва да има окончателно разработване на ПУП, който трябва да бъде приет и да последва отчуждаване на терени", обясни Виолета Комитова.

Министър Виолета Комитова се обърна към протестиращите от „Автомагистрали - Черно море“

"Когато одобрим проектното трасе, тъй като става дума само за проектиране, а не за инженеринг, би следвало да се обяви обществена поръчка за изпълнението на цялата автомагистрала, за което все още не може да се произнесем колко ще струва", уточни министърът.
БТА