/ БГНЕС
На пленарното заседание в сряда депутатите ще започнат работа с избора на нов член на Съвета за електронни медии (СЕМ) от квотата на парламента.

Кандидатите са двама – Галина Георгиева, предложена от председателя на Комисията по култура и медии Вежди Рашидов и Ия Петкова-Гурбалова, чиято кандидатура е издигната от няколко депутати от БСП за България. Изборът се налага поради изтичащия мандат на настоящия член на СЕМ Иво Атанасов.

Медийната комисия изслушва кандидати за СЕМ


Съгласно Закона за радиото и телевизията медийният регулатор се състои от петима членове, от които трима се избират от Народното събрание и двама се назначават от президента.

Депутатите ще дебатират и по промени в Закона за забрана на химическото оръжие, които целят прозрачност в извършвания от държавата контрол върху дейностите с химически вещества и техните прекурсори, попадащи в обхвата на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие. По този начин страната ни ще изпълни ангажиментите си по прилагането на конвенцията.

Парламентът одобри процедурните правила за избор на член на СЕМ

В рамките на заседанието парламентът ще разгледа още отчет за дейността на БТА, както и промени в Закона за измерванията.
БГНЕС