компютър
компютър / iStock/Getty Images
Информационният сайт на Министерството на финансите за еврото ще струва 84 000 лв. без ДДС.

Фирма „Информационно обслужване“ ще създаде интернет страницата. Предвижда се тя да има и мобилна версия.

На 21 декември 2022 г. със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв. по бюджета на Министерството на финансите за 2022 г. за финансовото обезпечаване на процеса по техническата подготовка за въвеждането на еврото в страната ни, както и на комуникационните дейности, свързани с това.

За информационната кампания няма да бъде използван ресурс от европейските структурни фондове. В допълнение следва да се отбележи, че има практика Европейската комисия да подпомага изпълнението на информационната кампания за еврото, провеждана от държавата-кандидатка за еврозоната.

Костадинов: Вече имаме над 150 хил. подписа за референдум за запазване на българския лев

От МФ отбелязват, че до момента няма договорени и разплатени средства по Комуникационната стратегия.

Няма медии, които да са получили средства по Комуникационната стратегия към началото на февруари 2023 г. Предвид разходването на публичен ресурс, при реализацията на комуникационната стратегия ще бъдат спазени разпоредбите на Закона за обществените поръчки“, заявяват от финансовото ведомство.

Националният план за въвеждане на еврото включва и комуникационна стратегия. Информационната кампания за въвеждане на единната европейска валута у нас ще бъде насочена към предоставяне на точна, достъпна. разбираема, навременна и всеобхватна информация до всички граждани.

България си беше поставила за цел да влезе в еврозоната от 1 януари 2024 г. През последните месеци сякаш страната ни загуби необходимото темпо за осъществяването на тази стратегическа цел, с която България ще стане окончателно пълноправен член на европейското семейство. 
БГНЕС