/ пресцентър, Прокуратура
Главният прокурор Иван Гешев присъства на Тържественото честване по случай 150 години от учредяването на Българската екзархия, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Церемонията се проведе в Националната библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”. На събитието присъства и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева.
 

Гешев Екзархия
пресцентър, Прокуратура

 
В изложбата, съпътстваща честването, са показани оригинални документи от специалните колекции на Националната библиотека, свързани с основаването на Българската екзархия и избора на първия български екзарх – видинския митрополит Антим I. По силата на султанския ферман от 27 февруари 1870 г. и на екзархийския устав, изработен от Църковно-народния събор, свикан в Цариград през 1871 г., Българската екзархия става първата официално призната българска институция след близо петстотин години бездържавност. До освобождението тя съдейства за обединяването на българските земи и ръководи просветното дело в тях.
пресцентър, Прокуратура