Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск за акция

/ БГНЕС
Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск за акция
95224
Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск за акция
  • Доброволци, помагащи при бедствия, ще излизат в платен отпуск за акция
Доброволците, които помагат при пожари, наводнения и други бедствия, вече ще излизат в платен отпуск при включване в такава акция, а държавата ще поема разходите за здравни и социални осигуровки - това предвиждат промени в наредба на МВР, които бяха одобрени от правителството. С тях се дава право на юридически лица да формират и обучават доброволчески екипи, изцяло за своя сметка. От друга страна се дава възможност на доброволните формирования да се сдружават на териториално или национално ниво, когато имат обща цел.

Предложение: Даряваш кръв - 6 месеца не плащаш здравни осигуровки

Към момента доброволците, които участват в спасителни дейности и борба с бедствията, са длъжни да излязат в неплатен отпуск и да поискат разрешение от своя работодател. С промените в наредбата отпускът става платен, а искането на позволение отпада, като след регистриране на даден човек като доброволец, кметът ще уведомява работодателя му за това. Доброволните формирования вече ще могат да се финансират от юридически лица, като фирмите ще имат право да определят ръководител и заместник-ръководители на тези структури, както и да подбират кандидатите за тях.

Българинът крие добро сърце: Готов да помага на непознати, макар и не с пари

Заради предвиденото в Закона за защита при бедствия задължително създаване на доброволни формирования в общини с население до 20 хиляди души, които се обучават и осигуряват със специализирана техника, се дават три възможности за осигуряването им - пожарен, спасителен или друг автомобил със съответното оборудване. С промени в друга наредба се въвежда почасово заплащане за доброволците, като часовата ставка не може да е по-малка от минималната часова работна заплата за страната. Доброволците ще имат право на обучение и участие в спасителни дейности до 80 часа на година, вместо досегашните 10 дни.