Парламентът прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за следващата година. Бюджетът на ДОО възлиза на 14, 841 млрд. лв.

За пенсии са предвидени 12. 347 млрд. лв. Депутатите определиха минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст през 2021 г. да бъде 300 лв. Парламентът реши за месеците януари, февруари и март 2021 г. пенсионерите да получават 50 лв. допълнително.

Народните представители отхвърлиха предложението на БСП за преизчисляване на пенсиите и минималният размер на обезщетението за безработица да бъде 17.50 лв., а максималният 102.85 лв. Народните представители решиха дневният минимален размер на обезщетението за безработица за 2021 г. да бъде 12 лв., а максималният 74.29 лв.

Народното събрание реши още платеният отпуск през 2021 г. да се признава за трудов стаж
, а за осигурителен ще се зачита времето на неплатен отпуск до 60 дни. В досега действащото законодателство за осигурителен стаж се зачиташе времето до 30 работни дни неплатен отпуск през една календарна година.

Депутатите определиха обезщетение от 380 лв. за отглеждане на дете до 2-годишна възраст през 2021 г. Между първо и второ четене бяха постъпили редица предложения. БСП бяха внесли предложение това обезщетение да е 650 лв., а от ДПС предлагаха обезщетението да е 420 лв. От „Воля“ предлагаха размерът на обезщетението да бъде, колкото минималната работна заплата през следващата година. Предложенията им обаче бяха отхвърлени от залата.