/ БГНЕС, архив
Централната избирателна комисия (ЦИК) взе решение за реда и правилата за гласуване с подвижна избирателна кутия по отношение избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение, информираха от Комисията.

Условията и редът предвиждат, че тя се образува на територията на всяко населено място не по-късно от 11.05.2019 г., ако има подадени не по-малко от 10 заявления от лица с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им адрес, съответно настоящ адрес е на територията на съответното населено място.

„Европа ни чува“ - слоганът на ГЕРБ и СДС за евроизборите

Заявленията се подават до кмета и трябва да са саморъчно подписани, но може да бъдат подадени от упълномощено лице. Те могат да бъдат изпратени по пощата, факс или чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Към него трябва да се приложат: копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

След като кметът уведоми РИК за броя подадени заявления, тя със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Решението на ЦИК сочи още, че когато на територията на една община има няколко населени места, отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия се създава за всяко отделно населено място, ако има подадени поне 10 заявления от избиратели.

АБВ и още 6 партии ще се явят на евроизборите като „Коалиция за България”

При градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия могат да обхващат територията на повече от един район. Иначе, на територията на всеки район се образува отделна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия. Когато броят на заявленията е по-малко от 10, се образува обща избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, която обхваща територията на няколко съседни административни райони в рамките на града с районно деление.

Ако има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и е назначена СИК, избирател с трайни увреждания, които не е подал заявление за гласуване в срок, може да подаде заявление до кмета не по-късно от 20.05.2019 г. и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.