/ БТА
Преброяването на контролните разписки да не се извършва във всички СИК, а само в 30 % от секциите, определени на случаен принцип с отделно решение на ЦИК. Това реши ЦИК на своето заседание днес с решение за промяна на методическите указания за секциите с машинно гласуване.

Не беше прието предложението на Цветозар Томов контролните разписки да се броят в ЦИК по методика и технология, която да се определи с отделно решение. Не се подкрепи и идеята 100 процента от СИК в страната да извършват преброяването на контролните разписки.

Върховният административен съд отмени решението на ЦИК за методически указания от 29 октомври в частта, в която е предвидено след броенето на контролните разписки данните да се вписват в протокол, неразделна част от протокола, отразяващ резултата от гласуването чрез машини.

Върховните магистрати приемат, че ЦИК има право да прави контролно преброяване в какъвто обем прецени, но това преброяване не може да влияе на изборния резултат.
БТА