/ DarikNews.bg
"Булгаргаз", което е дъщерно дружество на Българския енергиен холдинг (БЕХ), предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за четвърто тримесечие на 2019 г., в размер 44,85 лв./MWh,  съобщиха от компанията.

В сравнение с утвърдената за трето тримесечие на 2019 г. цена (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), предложената за ІV-то тримесечие на 2019 г. е по-ниска с 0,11% или 0,05 лв./MWh.

„Булгаргаз“ съди „Топлофикация София“ за 35 милиона лева


Предложената за утвърждаване по-ниска продажна цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2019 г., се дължи на очакваните по-ниски доставни цени по дългосрочния договор с ООО „Газпром експорт“.  "Булгаргаз" поиска от „Газпром експорт“ предоговаряне с цел намаление на доставната цена за страната и по-голяма гъвкавост на доставките. Целта е до края на 2019 г. да се постигне изменение на условията по договора, което ще доведе до по-ниска цена на доставките за България от 2020 г.
 

 
БГНЕС