Близо 14 000 деца напуснали училище минала година
Близо 14 000 деца напуснали училище минала година / снимка: БГНЕС

13 800 деца са напуснали общообразователните школа през учебната 2013/2014 година. От тях 11 800 са напусналите ученици в основното образование, сочат данните на НСИ. През тази година в сравнение с предходната ресте броят на децата в детските градини, както и на студентите. Намалява обаче броят на децата в училищата, показват статистическите изчисления.

През тази година самостоятелните детски градини с директор са 1991, или с 60 по-малко в сравнение с предходната година. Броят на децата в тези заведения е 241 100, което е със 17 900 или с 8% повече спрямо 2010/2011 година и с 0.2 на сто над предходната учебна година.

Броят на лицензираните частни детски градини продължава да нараства - през учебната 2014/2015 година в страната функционират 88, или с 13 повече от предходната година, но все още са алтернатива само за малка част от родителите. Частните детски градини са посещавани от 3292 деца, представляващи едва 1.4% от децата в детските градини.

Пред настоящата учебна година занятия се водят в 2019 общообразователни училища , от които 149 начални, 1325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища. Общообразователните училища са намалели за година със седем поради закриване или преобразуване.

Учениците във всички видове общообразователни училища е 604 500, от които 105 7 000 са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на децата в общото образование намалява с 1800 или с 0.3 на сто.

През учебната 2013/2014 година общообразователните училища по различни причини са напуснали 13 800 ученици, от които 11 800 в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 5900 или 42.7% от напусналите, следван от дела на заминалите в чужбина - 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 10.1%.

През 2014 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45 300 ученици, а средно образование - 27 300 души.

През учебната 2014/2015 година студентите в България са 279 000 човека, което е с 2200 души или с 0.8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 0.6% повече в сравнение с предходната учебна година.