/ iStock/Getty Images
БДЖ и професионалните гимназии по железопътен транспорт обсъдиха възможностите за разширяване на своето сътрудничество за продължаващото развитие на проекта "Заедно напред", съобщиха от дружеството.

БДЖ публикува за обсъждане проекта за график за движение на влаковете през 2021 г.

На проведена официална среща в сградата на БДЖ присъстваха управленският екип на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД и директорите на Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Корчев" в София, Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Йонков Вапцаров" в Горна Оряховица и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в Мездра.

Управителят на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД Любен Нанов представи намеренията на дружеството да разшири сътрудничеството си с учебните заведения с цел привличане на все повече млади хора в железопътния транспорт.

Нанов представи и инвестиционната програма на националния железопътен превозвач за модернизиране и изграждане на съвременен железопътен оператор чрез подновяване на подвижния състав.

Теснолинейката до Добринище - сред 10-те най-добри пътувания с влак в Европа (ВИДЕО)

Това ще бъде възможно след вече подписания договор за доставка на нови локомотиви, обявената процедура за нови мотриси, мащабната ремонтна програма и оптимизация на процесите, чрез внедряване на нови технологии.

По този начин БДЖ ще става все по-атрактивен работодател, за което усилията трябва да бъдат насочени именно към популяризиране на дейностите сред младите хора, отбелязват от дружеството.

Директорите на професионалните гимназии подкрепиха възможностите за разширяване на сътрудничеството между БДЖ и учебните заведения, заедно с други железопътни оператори и институции.

Настоящата учебна година в Професионалните гимназии по железопътен транспорт и Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство беше успешна с прием на паралелки в предлаганата дуална форма на обучение с професия "Техник по железопътна техника", специалност "Локомотиви и вагони" и професия "Електротехник", специалност "Електрообзавеждане на железопътна техника", информират от пресцентъра на БДЖ.