/ БГНЕС
След като на първото си заседание преди седмица осмото Общо събрание (ОС) на Българската академия на науките (БАН) избра за свой председател проф. Евелина Славчева, на днешното второ заседание ръководството на Общото събранието беше допълнено с двама заместник-председатели. Това съобщи пресцентърът на БАН.

За заместник-председатели на Общото събрание на БАН са избрани проф. д-р Любомир Анестиев от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. Ангел Балевски" на БАН, и доц. д-р Елка Трайкова от Института за литература на БАН.

Наш учен: Разработването на ваксина понякога отнема години

За секретар на Общото събрание е избран доц. д-р Драган Чобанов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.

Общото събрание е висшият колективен орган за управление на БАН Дейността на ОС се осъществява въз основа на Закона за БАН, на Устава на БАН и на правила, приети от ОС. Членовете на Общото събрание се избират с тайно гласуване от общите събрания на учените в постоянните научни звена в БАН. Мандатът на членовете на Общото събрание е четиригодишен. Ръководството на Общото събрание се състои от председател, от двама заместник-председатели и от секретар.

На 29 юни - нa първото зaceдaниe нa осмото Общo cъбрaниe нa БАН, проф. Евелина Славчева бeшe избрaна зa прeдceдaтeл нa ръкoвoдния oргaн нa Българската академия на науките. Тя бeшe избрaна cъс 75 глaca "зa", oт приcъcтвaлите 86 члeнoвe. Зa ръкoвoдния пocт беше издигнaта само нoминaцията на проф. Славчева, която бешe председател на седмото Общо събрание на БАН, действащо от 26 април 2016 г.