/ БТА
От Софийски адвокатски съвет също излязоха с позиция по повод изнесената информация за натиск върху магистрати
Асоциацията на прокурорите в България публикува позиция, в която заявява, че убийството на Мартин Божанов е свалило завесата на задкулисен механизъм за влияние. Изводът, според асоциацията, е, че организираната корупция застрашава правовия ред и обществената сигурност.

"Убийството на Мартин Божанов-Нотариуса свали завесата, прикриваща действал с години задкулисен механизъм за влияние върху политическата и съдебната власт, проникващ в адвокатурата, икономиката и медиите и насочен към злоупотреба с държавната власт и с обществените ресурси в частна полза", заявяват от асоциацията. 

Оттам посочват, че макар фактите около случая да са в процес на изясняване, те дават основание за извод, че организираната корупция застрашава правовия ред и обществената сигурност. "Справянето с нея не е отговорност или в контрола само на една власт или институция, а изисква съвместни усилия", заявяват от организацията.

Според асоциацията на прокурорите предварителното деклариране на недоверие в прокуратурата или в друга институция не само не е принципно и конструктивно, а допринася за неефективността на институционалния отпор срещу престъпността.

Апелативният прокурор на София и следователят Ясен Тодоров обявиха, че не познават Нотариуса

"Категорично възразяваме и се противопоставяме на всички безпринципни опити за хвърляне на кал върху институцията, която по призвание работи в защита на обществения интерес и на непочтените атаки по отношение на цели прокуратури", се посочва в позицията. 

Също така се заявява, че в българската прокуратура работят честни, отговорни и ерудирани професионалисти, а институцията разполага с необходимата подготовка, капацитет и нравствена устойчивост, за да установи цялата истина при обективно, всестранно, пълно и прозрачно разследване без излишно забавяне.

"Призоваваме българските прокурори да  упражняват смело и докрай своите законови правомощия, както в този казус, така и при всички други извършени престъпни прояви, за да дадем ясен и адекватен отговор като професионална общност на корупционните прояви и престъпните влияния върху държавата, на която служим. Асоциацията на прокурорите в България застава зад всеки прокурор, който, облегнат на закона, брани българското общество и държава от този особено отблъскващ и изсмукващ ресурсите на нацията вид организирана престъпност, който краде бъдещето на децата ни", се посочва още в позицията на Асоциацията на прокурорите.

Припомняме, че Мартин Божанов беше убит в София на 31 януари. От прокуратурата влязоха в частен клуб SS в столичния квартал “Гео Милев”, свързван с Божанов. По време на обиските са били иззети различни материални носители и компютри. Прокуратурата проверява дали в клуба са членували магистрати, както дали и защо са ходили там. В момента се води досъдебно производство за организирана престъпна група, част от която е Божанов, създадена с цел оказване на натиск на магистрати, за имотни измами и пране на пари. Също така стана известно, че Мартин Божанов е сменил цифри от ЕГН-то си, както и фамилното си име. В парламента беше създадена временната парламентарна комисия за проверка на факти и обстоятелства, свързани с дейността на групата около Божанов.

По-рано от Софийски адвокатски съвет изпратиха позиция по повод изнесената информация за натиск върху магистрати.

По повод публично изнесена информация през последните седмици за зависимости и упражнен неправомерен натиск върху магистрати при и по повод осъществяваната от тях дейност – което поставя под сериозно съмнение независимостта на съдебната система, и предвид свързването на част от тези неправомерни действия и с имена на адвокати, Софийски адвокатски съвет изразява следната позиция:

1. Софийски адвокатски съвет намира, че всяко извънпроцесуално и извънинституционално действие и въздействие по отношение на съда и всички други органи от съдебната система, е недопустимо и в разрез с възприетите стандарти, на които трябва да отговаря всяка правова държава. Правовата държава следва да осигури на своите граждани точно и еднакво прилагане на законите спрямо всички от независим и безпристрастен съд. Само тогава може да бъде възстановено липсващото усещане за справедливост.

Поради това призоваваме всички граждани да търсят и защитават правата си по предвидения в закона ред, чрез подкрепата и професионална помощ от адвокати, които са задължени да оказват правна защита и съдействие, винаги със законни средства.

Заявяваме готовност с всички предоставени ни от закона правомощия да отстояваме доброто име на адвокатурата, която е длъжна да защитава законните интереси на клиента със законни средства. Софийският адвокатски съвет споделя разбирането, че при упражняване на адвокатската професия адвокатът не разполага с механизми и средства да упражнява натиск и да въздейства по какъвто и да е начин върху държавните органи и органите на съдебната властта.

В тази връзка намираме за необходимо да припомним на всички колеги адвокати, че със своята клетва са се обрекли да служат на своите клиенти и на правосъдието, като проявяват уважение към съда и защитават с допустимите от закона средства правата и законните интереси на своите доверители и подзащитни. Само по този начин може да бъдем достойни за необходимите за професията доверие и уважение.

2. Софийският адвокатски съвет последователно и неотклонно поддържа политика за търсене и ангажиране на дисциплинарна отговорност на адвокати, които упражняват професия в отклонение от закона и етичните стандарти за упражняване на професия, особено в случаите, в които тези нарушения са свързани с неправомерно въздействие върху дейността на съда.

В тази връзка напомняме, че за разлика от всички други институции, Софийският адвокатски съвет предприе незабавни действия в рамките на своята компетентност срещу адвокатите от САК, замесени в случая, станал публично известен като „Осемте джуджета“ и на замесените адвокати от Софийската адвокатска колегия, бяха наложени дисциплинарни наказания.

Отправяме призив към всички институции, организации и граждани при данни, че адвокати осъществяват влияние, натиск, заплахи, пряка или косвена намеса в работата на магистрати или с данни за съпричастност на адвокати към правонарушения в правосъдната сфера - корупционни практики, търговия с влияние и други неправомерни действия, да сезират Софийския адвокатски съвет своевременно, за да бъде ангажирана дисциплинарната отговорност на адвокатите в рамките на давностният срок за това.

Затова призоваваме Прокуратурата и Висшият съдебен съвет в рамките на своите изключителни правомощия да действат своевременно и безкомпромисно, като всички твърдения за натиск и заплахи към съдии, изнесени в публичното пространство, включително за сезиране на Прокуратурата и ВСС преди години, да бъдат разследвани задълбочено и по най-бързия възможен начин.

Заявяваме готовност да браним независимостта на съда, без която няма правосъдие, но напомняме, че независимостта на магистратите е дадена, за да обезпечи конституционното задължение на съдебната власт да прилага законите точно и еднакво спрямо всеки.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня

Константин Костов/БТА