/ iStock/Getty Images
Идните 2 месеца ще бъдат разработени законови промени, уточни Красимир Вълчев
Следващите два месеца ще бъдат разработени законови промени за задължителен обхват на децата на 4-годишна възраст в образователната система. Управляващите възнамеряват задължителното предучилищно образование да стане факт от идната учебна година - 2020/2021 г., стана ясно от думите на просветния министър Красимир Вълчев след заседанието на координационното звено по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане в образователната система и предотвратяване на отпадането на деца и ученици в задължителна училищна възраст.  

На брифинга образователният министър подчерта, че именно необхванатите деца в предучилищна възраст отпадат най-често от образователната система. 

"Затова през следващите 2 месеца, както е записано в Закона за държавния бюджет, ще разработим законови промени за задължителен обхват на децата на 4-годишна възраст в образователната система. Ще го направим разумно, където няма обективна възможност, ще се направят изключения. Но това е посоката във всички страни. Франция прие задължителна подготовка от 3-годишна възраст, това е своебразно езиково училище за тези деца, които не говорят в семейството си езика на образомвателната система", обясни Вълчев.

"Задължителното предучилищно образование е ключово за конгнитивното и езиково развитие на децата в семействата, в които не се говори български. Децата, които са обхванати, имат шансове да завършат образованието, а тези които не са - системата на училищнато образование не успява да ги интегрира ефективно", продължи министърът.

Той добави, че тази година намалява броят на обхванатите деца на 5 и 6-годишна възраст, но след Нова година ще бъдат обходени всички адреси.

"Това, което ни притеснява е по-слабата работа на механизма по отношение на обхващането на децата на пет и на шест и до някаква степен и на седем години, което е свързано и с тези кампании за създаване на напрежение за отнемането на деца. Затова това, което решихме на координационното звено е, че следващите месеци ние ще направим пълен обход на децата, които не са обхванати в предучилищна възраст", подчерта министърът.

Той допълни, че от началото на учебната година допълнително 6500 деца са записани в образователната система.

Социалният министър Деница Сачева също изтъкна, че един от най-големите проблеми е кампанията, която е от няколко месеца и има цел да "демонизира" работещите в държавната администрация. 

"Държавата няма нужда от деца без семейства. Държавата няма нужда от деца, които са неграмотни. Държавата няма нужда от деца, които живеят в насилие, зеца, които не говорят български език и деца, които не могат да се реализират. Усилията на държавата не са да се отнемат децата, а точно обратното - за подпомагане на семействата на тези деца и защита на правата на онези деца, които не могат да получат адекватна защита от семействата, в които живеят", заяви Сачева.

"Този механизъм няма как да сработи, ако държавата е в ролята на лошия, който взима децата на хората. Въпреки всичко това, което трябва да бъде отчетено, че механизмът работи. Най-яркото доказателство за това е като сравните броя на отпадналите преди три години, и сега. Броят е намален три пъти", каза и вицепремиерът Томислав Дончев.