В Брюксел обсъждат отварянето на всички трудови пазари в ЕС за българи и румънци
В Брюксел обсъждат отварянето на всички трудови пазари в ЕС за българи и румънци / netinfo

Проект Европа Сега,
Съфинансиран от Европейския съюз, Генерална Дирекция Комуникации, № на договор COMM/2011/02/0008

Отварянето на пазара на труда за българи и румънци във всички страни членки на Европейския съюз ще бъде тема на публично изслушване в Брюксел. Освен представянето на всички гледни точки по темата, форумът в Европейския парламент цели да бъде отправен и призив към десетте страни от Общността, които засега ограничават достъпа до своите трудови пазари за работниците от България и Румъния. Договорът за присъединяването ни предвижда забраната за свободно движение на работещите да отпадне от началото на 2012 г., но останалите държави членки на ЕС имат право да удължат този период с още две години до 2014 г.

По думите на българския евродепутат от групата на ЕНП Илиана Иванова, която е сред организаторите на днешния форум, засега Холандия и Великобритания са с най-твърда позиция за това, че ще продължат ограниченията за българи и румънци. „Нищо не е решено предварително. Има няколко месеца, през които е решаващо да представим нашите обективни теза и аргументи защо е добре тези трудови пазари да бъдат отворени и след това топката остава в ръцете на страните членки. Като че ли Холандия и Великобритания до момента показват по-твърди позиции за продължаване на ограниченията, но за останалите държави нямаме такива твърди позиции. Дори преди няколко дни заедно с мои германски колеги евродепутати отново дискутирахме тази тема. Мой германски колега сподели, че само в неговия регион следващите години Германия ще има нужда от около 500 000 нови работници. Не могат да бъдат запълнени от местната работна ръка, тоест необходимостта е ясна. Икономическите аргументи са ясни, остава политически да се преборим с някои разбирания в някои страни членки”, коментира тя.

„Христо Стоичков ще участва във форума, за което му благодаря. Той изрази своята подкрепа още преди лятото, след това написа писмо до всички колеги евродепутати, в което отново ги призова да преразгледат позицията си и да помогнат, да лобират пред своите правителства за преразглеждане на тези ограничения”, каза още Иванова за предаването „Европа сега” на Дарик.

Освен в Холандия и Великобритания, достъпът на българи и румънци до трудовия пазар все още е ограничен в Австрия, Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Малта, Франция и Ирландия.

Бюлетин за новините в Европейския Парламент: м. октомври 2011 г.

Проект „Европа Сега” е с продължителност 14 месеца, като започва на 3 февруари 2011 г. и приключва на 31 март 2012 г. Настоящият проект продължава успешно реализирания от Дарик радио проект под същото име, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския парламент през 2010 година.

Сърцевината на проекта е коментарното предаване „Европа сег”, в което ние - екипът на Дарик, ще продължим да Ви запознаваме с дейността на различните комисии, най-интересните заседания, както и влиянието на обсъжданията в Европейския парламент върху различните социални, икономически, културни и политически аспекти от живота на гражданите на ЕС и в частност България.

В информационния портал на списанието „Правен свят”, в рамките на дванадесет месеца, ще представяме на вашето внимание, оценени като приоритетни новини от дейността на Европейския Парламент. Представяме Ви рубриката:

Информационен бюлетин от Европарламента.

Европейският парламент е основен фактор при определянето на дневния ред в европейската политика, като във фокуса на нашия проект през 2011 и 2012 година ще бъде дейността на две от комисиите на парламента - Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) и комисията Финансова икономическа и социална криза (CRIS).

Работата на комисията Финансова икономическа и социална криза CRIS е  съсредоточена върху анализа на причините за кризата и последиците от нея, възможните начини за преодоляване на кризата и за предотвратяване на възможността тя да се повтори. Чрез голям брой събития, включващи публични изслушвания и работни семинари, размени на мнения, дискусии по тематични документи, посещения на делегации и задълбочени проучвания и анализи, комисия CRIS ще се опита да идентифицира ключовите области, в които да се увеличат координираните действия, и да изготви конкретни политически препоръки.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) играе ключова роля в работата на Парламента. Тя носи отговорност за въпроси като икономическата и паричната политика на ЕС, политиките на данъчно облагане и конкуренция, свободното движение на капитал и регулирането на финансовите услуги (банки, застраховане, пенсионни фондове, управление на активи и фондове, счетоводство, международни парични и финансови системи и т.н.). Кои са членовете на комисията, акцентите в дневния ред и коментарите към тях - от водещи експерти, депутати, политици, представители на ЕП и депутати, както и от обикновения българин ще може да чуете по време на радиопредаванията, или да прочетете във форума на проекта, както и в бюлетина на списание „Правен свят”.

Бъдете, активни, научете повече за дейността на комитетите в Европейския парламент в предаването „Европа сега”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Парламент, Генерална дирекция Комуникации. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Дарик Радио АД и по-никакъв начин не може да се приеме, че отразява становището на Европейския Съюз или Европейския Парламент. Европейският Съюз и Европейският Парламент не носят никаква отговорност към ползвателите на информацията от документа и начините, по които се ползва информацията.