Съветът по европейските въпроси одобри две позиция на България
Съветът по европейските въпроси одобри две позиция на България / снимка: Sofia Photo Agency, архив

На днешното си заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри две позиция на България, съобщават от Министерския съвет.

Първата позиция е за заседанието на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, което ще се състои на 22 и 23 септември в Брюксел. Тогава ще бъдат обсъдени приоритетните теми на Съвета по време на Полското председателство на Европейския съюз.

В частта "Вътрешни работи" ще бъде дискутирано проекторешение на Съвета за пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния. България ще настоява решението на Съвета да бъде съобразено с действащата правна рамка, да носи нужната правна сигурност и предвидимост и от текста му да е ясно, че става въпрос за единен процес.

В частта "Правосъдие" се предвижда обсъждането на предложение за директивата за правото на достъп до адвокат в наказателните производства. В дневния ред ще е и дискутирането на две предложения - за директива за европейска заповед за
защита и за регламент за създаване на европейска заповед за запор на банкови сметки. България изразява подкрепа и за трите инициативи в частта "Правосъдие", като счита, че някои конкретни текстове се нуждаят от допълнително уточняване.

СЕВ днес е обсъдил и позиция за участие в заседание на Съвета на Европейския съюз ("Външни работи"), във формат министри на търговията, което ще се състои на 26 септември в Брюксел. Основните въпроси, които ще се обсъждат на това заседание, са свързани с присъединяването на Русия към Световната търговска организация (СТО); преговорите за споразумение за свободна търговия с Украйна и търговските отношения със страните от Южното Средиземноморие. България силно подкрепя скорошното присъединяване на Русия към СТО, посочват от СЕВ.

За страната ни е от първостепенно значение да бъде постигнат реален напредък за гарантиране на интересите на ЕС на украинския пазар и поддържа усилията на Комисията за приключване на преговорите, при постигане на взаимноприемливи договорености. Позицията на страната ни е, че е важно договарянето на приемливи отстъпки относно митата за селскостопанските и промишлените стоки.

Подкрепяме поставената от Европейската комисия цел Украйна да възприеме и да прилага правилата на единния европейски пазар в някои ключови области като телекомуникации, пощенски и куриерски услуги, транспорт, като ЕС й предостави насрещно третиране като на част от вътрешния пазар, пише в съобщението на СЕВ.

Предвид традиционно добрите двустранни отношения, България подкрепя и задълбочаването на търговската интеграция между ЕС и партньорите от Южното Средиземноморие.