Земеделието можело да изтегли икономиката при кризата
Земеделието можело да изтегли икономиката при кризата / снимка: Sofia Photo Agency Юлиана Николова

При предстоящата криза земеделието може да изтегли частично икономиката напред и да замести отслабването на секторите туризъм и строителство. Това прогнозира шефът на „Елана” Камен Колчев по време на конференция за ситуацията в аграрния секор. През следващата година с европейски средства ще бъдат финансирани проекти за доброволна комасация на земеделски земи. Това пък съобщи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.

"Аграрната ни реформа тръгна по погрешен начин – ние вървим към раздробяване, вместо към уедряване. Затова всички проблеми, свързани с комасацията, са от изключителен приоритет. Още повече, че европейското земеделие, световното земеделие върви в обратна посока: уедряването, комасирането от 1961 година е основна тенденция е основна тенденция за всички държави с развито земеделско производство", каза министър Цветанов. "Ние не можем да вървим в обратна посока", категоричен е аграрният министър.

През 2009 година се предвижда да бъде разработена нормативна база, да се даде възможност за стартиране на първите проекти за извършване на комасация, финансирани от Програмата за развитие на селските райони, каза министърът и допълни: "Те отново ще бъдат базирани на принципа за доброволност и ще имат за цел намаляване на броя на парцелите и уедряване на притежаваната земя от собствениците в обхвата на осъществяване на проектите."