/ БГНЕС
В края на август 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 81.591 млрд. лв. (70.5% от БВП), като се увеличават на годишна база със 7.3%, информира Българската народна банка.

Депозитите на "Нефинансови предприятия" са 24.559 млрд. лв. (21.2% от БВП). В сравнение с края на август на 2018 г. те се увеличават с 3.1%. Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 29.7% на годишна база и през август 2019 г. достигат 3.372 млрд. лв. (2.9% от БВП). Депозитите на Домакинства и нетърговските дружества обслужващи домакинства (НТООД) са 53.660 млрд. лв. (46.4% от БВП) в края на август 2019 г. Те се увеличават на годишна база с 8.2%.

В края на август 2019 г. кредитите за неправителствения сектор са 59.932 млрд. лв. (51.8% от БВП) при 59.860 млрд. лв. към юли 2019 г. През август 2019 г. те се увеличават на годишна база с 6%, отчита още БНБ.

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 3.3% на годишна база през август 2019 г. и в края на месеца достигат 33.585 млрд. лв. (29% от БВП). Кредитите за Домакинства и НТООД са 23.212 млрд. лв. (20.1% от БВП) в края на август 2019 г. Спрямо същия месец на 2018 г. те се увеличават с 8.8%.

В края на август 2019 г. жилищните кредити са 11.406 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 12.4%. Потребителските кредити възлизат на 9.893 млрд. лв. и се увеличават с 11.2% спрямо август 2018 г. Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 3.134 млрд. лв. (2.7% от БВП) в края на август 2019 г. В сравнение с август 2018 г. те се увеличават със 17.4%, информира БНБ.