Разясняват проект за биологичното разнообразие във Видинско
Разясняват проект за биологичното разнообразие във Видинско / netinfo

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира във Видин информационна кампания по Схемата за безвъзмездна помощ “Устойчиво развитие и опазване на биологичното разнообразие в пограничния район между България и Румъния”.

Проектът се реализира по програма ФАР „Трансгранично сътрудничество България – Румъния”, Финансов меморандум 2005.