Платформа позволява да решаваме проблеми с онлайн пазаруване по интернет
Платформа позволява да решаваме проблеми с онлайн пазаруване по интернет / Thinkstock/Getty Images

Потребители и търговци вече могат да решават онлайн спорове, които са предизвикани от покупки, направени по интернет. Това позволява платформа, пусната от Европейската комисия.

Платформата представлява общ портал за достъп, който дава възможност на потребителите и търговците в рамките на Европейския съюз да уреждат спорове, свързани както с национални, така и с трансгранични онлайн покупки.

Гледайте внимателно, преди да кликнете за покупка

Потребителят трябва да е изпратил жалба до продавача или доставчика на стоки или услуги и ако не успеят да се споразумеят, тогова вече може да ползва платформата.

В нея има възможност да попълни формуляра за жалби, като е налична функция и за писмен превод в помощ на страните по спора, когато се намират в различни европейски държави. Цялата процедура по решаване на спора се провежда онлайн и е безплатна.

Споровете ще се насочват към националните органи за алтернативно решаване на спорове, които са свързани към платформата. Те са избрани от съответните държави в ЕС по определени критерии, а Комисията е била уведомена за тях. У нас това са специализираните помирителни комисии, които действат към Комисията за защита на потребителите.

Една трета от българите се чувстват сигурни при достъпа си до Интернет

По данни на Европейската комисия към платформата вече са свързани 117 органа за алтернативно решаване на спорове от общо 17 държави в ЕС. Алтернативното решаване на спорове е бърз и евтин начин да се намери споразумение между потребители и търговци. Тенденцията показва, че в такива случаи споровете се решават за максимум 90 дни.