КЗК разреши Далкия да купи Топлофикация-Варна
КЗК разреши Далкия да купи Топлофикация-Варна / netinfo

Комисията за защита на конкуренцията разреши френската Далкия да купи Топлофикация – Варна, а австрийската ЕВН да купи пловдивската топлофикация.

Комисия за защита на конкуренцията разреши концентрация, чрез приватизационен договор за придобиване на 100 % от акциите на „Топлофикация Варна” ЕАД, от страна на „Далкия Интернешънъл”, Франция. Анализът на КЗК показва, че дружествата не оперират на един и същ пазар и не съществува взаимозаменяемост между произвежданите от тях топлоенергия и електроенергия.

КЗК счита, че предстоящата сделка няма да доведе до засилване на установеното преди това господстващо положение и ще има положителен ефект върху услугите за крайни потребители. КЗК разреши концентрация между Топлофикация-Пловдив и ЕВН

КЗК разреши концентрация, чрез приватизационна покупко-продажба на 100% от акциите на “Топлофикация Пловдив” ЕАД , от страна на групата ЕВН, Австрия.

ЕВН участва на пазара на електроразпределение и електроснабдяване на регионите от страната, за които има издадени съответните лицензии. В групата ЕВН влиза и предприятие с лицензия за търговия с ел. енергия, но то реално не е извършвало такава дейност.

“Топлофикация Пловдив” ЕАД притежава лицензия за осъществяване на производство, пренос и доставка на топлинна енергия. Дружеството има господстващо положение на този пазар също преди приватизационната сделка. Що се отнася до производство на ел. енергия, пазарният му дял е около 1%.

ЕВН е инвеститор със сериозни финансови възможности и вече участва на електроенергийния пазар. Навлизането му на пазара на топлинна енергия в гр. Пловдив, чрез покупката на местното топлофикационно дружество, ще повиши пазарните позиции на “Топлофикация Пловдив”, смятат от КЗК.

Споровете относно качеството на предлаганите продукти, от страна на придобиващото предприятие, са извън компетентността на КЗК, напомниха от комисията.