/ ThinkStock/Getty Images
Договорите по "Гражданска отговорност", сключени с клона на Застрахователна компания "Олимпик", ще бъдат автоматично прекратени след публикацията за назначаването на ликвидатор на застрахователя в Официален вестник на Република Кипър, съобщава пресцентърът на Комисията за финансов надзор (КФН).

ЗК "Олимпик" е застраховател със седалище в Кипър и извършва дейност в България чрез клон, уточняват от комисията.

Застрахователна компания „Олимпик“ е в несъстоятелност

На 10 август е назначен предварителен ликвидатор на Застрахователна компания "Олимпик" от Надзорния орган върху застраховането на Република Кипър. Предстои публикация за назначаването в Официален Вестник на Република Кипър, която се очаква да излезе на 17 август. Съгласно законодателството на Кипър действащите застрахователни договори по общо застраховане, сключени с компания "Олимпик", ще бъдат прекратени на 17 август. Прекратяването ще се извърши автоматично без да са необходими допълнителни действия от застраховащия или от застрахованите лица.

На 18 август 2018 г. всеки засегнат собственик на моторно превозно средство трябва незабавно да сключи нова застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите с друг застраховател. Застраховката може да се сключи и от друго лице, посочват от Комисията за финансов надзор.