Кабинетът увеличи социалната пенсия за старост с 3 лева
Кабинетът увеличи социалната пенсия за старост с 3 лева / ThinkStock/Getty Images

Еднократната помощ за първокласници през новата учебна година запазва размера си от 250 лева, реши правителството. Право на това подпомагане имат семействата на първокласници, записани за първи път в държавно или общинско училище, ако доходът на член от домакинството за последните 12 месеца не надхвърля 350 лева, а от 1-ви юли той става 400 лева.

Очаква се помощта да получат семействата на около 46 000 деца.

Срокът за подаване на заявлението за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. За децата с трайни увреждания, с един жив родител и за настанените в приемни семейства не се изисква подоходен критерий.

С друго решение кабинетът увеличи социалната пенсия за старост от 115 на 118 лева. Промяната ще доведе до увеличаване и на пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност, както и добавките към пенсиите.