Има мерки за стимулиране на икономиката в проектобюджет 2009
Има мерки за стимулиране на икономиката в проектобюджет 2009 / снимка: Sofia Photo Agency

В предложения от правителството проектобюджет за 2009 г. са включени мерки, които целят стимулиране на икономиката и поддържане на инвестиционната активност, както и редица буфери за смекчаване на вероятните последици от финансовата криза върху реалния сектор. Това е казал министърът на финансите Пламен Орешарски на работен обяд с участници в Десетия икономически форум за Югоизточна Европа, съобщиха от Министерството на финансите.

Пред представители на български и чуждестранни финансови институции и бизнес организации, сред които и професор Стив Ханке, министър Орешарски е подчертал, че България е в сравнително по-благоприятни позиции спрямо повечето други страни членки в ЕС.

Финансовият министър припомни, че през 1996 - 1997 г. страната ни е преживяла сериозна финансова криза, от която са взети много поуки, благодарение на които днес финансовата система е стабилна.

Благоразумната фискална политика, системата на Паричен съвет, установените строги правила и контрол над банковия сектор и драстичното намаляване на държавния дълг, допринасят за поддържане на макроикономическа стабилност. Като възможен ефект на глобалната криза у нас министър Орешарски посочи охлаждане на стопанската активност, на част от реалния сектор, поради оскъпяването на кредитния ресурс.

Като противодействие на това, правителството разширява своята публична инвестиционна програма, с което цели държавата да подпомогне добрата икономическа среда, но не и да се намесва пряко в реалния сектор, обясни министър Орешарски. Като примери той посочи капитализирането на Банката за развитие със 100 млн. лв. и увеличаването на средствата във фонд ФЛАГ за следващата година с 50 млн. лв.

В заключение той посочи, че ситуацията ускорява прилагането на мерките за намаляване на административната тежест върху бизнеса и по-бързото усвояване на средствата от еврофондовете, което частично ще компенсира намаляването на чуждестранните инвестиции.