Икономиката с ръст от 2,9% през третото тримесечие
Икономиката с ръст от 2,9% през третото тримесечие / снимка: Sofia Photo Agency

През третото тримесечие на 2015 г. БВП на страната възлиза на 23,490 млрд. лв., или 12,010 млрд. евро, като на човек от населението се падат по 1 671 евро.

Това показват данните на НСИ.

Данните показват растеж от 2.9% на БВП през третото тримесечие на 2015 г. на годишна база и 0.7% спрямо второто тримесечие на 2015 година.

По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2015 г. възлиза на 23,490 млрд. лв. по текущи цени. На човек от населението се падат 3 267 лв.

През третото тримесечие на 2015 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката е 8.6%, което представлява увеличение на равнището му с 0.3 процентни пункта спрямо същото тримесечие на предходната година. Индустриалният сектор намалява относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 0.3 процентни пункта до 27.3%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, остава на нивото на съответния период на предходната година - 64.1%.