България е първенец по усвояване на парите от Европейския социален фонд за тази година
България е първенец по усвояване на парите от Европейския социален фонд за тази година / снимка: Sofia Photo Agency, архив

България и Германия са на първо място по усвояване на средства от Европейския социален фонд за периода януари - септември 2013 г. Това показват финансовите данни за напредъка на изпълнението на Социалния фонд на ЕС, съобщават от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

От началото на 2013 г. Европейската комисия е превела на страната 16.9 процента от общия размер на договорените средства за програмния период 2007-2013 г., като средното равнище за ЕС е 11 процента.

От старта на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", размерът на извършените траншове от страна на Европейската комисия възлиза на 980.5 млн. лв., което е 48.6 процента от договореното за програмата европейско съфинансиране. Според данните за финансовото изпълнение на програмата, само от началото на годината тези траншове от страна на ЕК са в размер на 364 млн. лв.

Договорените средства по оперативната програма за 2007-2013 г. са общо 2,32 млрд. лв. (98 на сто от общия бюджет на програмата), а извършените плащания възлизат на 1,257 млрд. лв. (53 процента). До края на годината се очаква размерът им да достигне около 1,37 млрд. лв. /58 на сто/, а възстановените от ЕК разходи, да нараснат до сумата от 1,235 млрд. лв. или общо 52 на сто от договорения по програмата бюджет.