БВП с годишен ръст от 2% в началото на 2015-а
БВП с годишен ръст от 2% в началото на 2015-а / снимка: Sofia Photo Agency

През първото тримесечие на 2015 г. БВП възлиза на 17 245 млн. лв. по текущи цени, съобщи Националният статистически институт. Преизчислен в евро, БВП е съответно 8 817 млн. евро, като на човек от населението се падат 1 224 евро.

Сезонни данни показват растеж 2 на сто на БВП през първото тримесечие на 2015 г. в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0,9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2014 година.

По предварителни данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2015 г. БВП на един зает се увеличава с 2.3 на сто в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

През първото тримесечие на 2015 г. заетите в икономиката са 3 327.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 346.7 милиона. Структурата на заетостта по икономически дейности през първото тримесечие на 2014 и 2015 г. показва увеличение на относителния дял в индустриалния сектор.

На един зает се падат 5 182.7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 12.81 лв. БВП за един отработен час. Брутната добавена стойност средно на един зает през първото тримесечие на 2015 г. реално се увеличава с 1.9 на сто и също така с 1.9 на сто за един отработен човекочас спрямо съответното тримесечие на предходната година.

За първото тримесечие на 2015 г. равнището на производителността на труда е най-високо в индустриалния сектор - 5 499.3 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 12.9 лв. за един отработен човекочас. В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 4 202.1 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 9.9 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 736.3 лв. БДС на един зает и 2.4 лв. за един отработен човекочас.