Бизнесът: Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика
Бизнесът: Минималните осигурителни прагове узаконяват сивата икономика / Thinkstock/Getty Images

За отказ от административно определяне на ръста на минимален размер на осигурителния доход /МОД/ за секторите без споразумения и отмяна на определянето на минимален размер на осигурителния доход настояват четирите национално представителни работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, съобщават от Българската стопанска камара.

На пресконференция е била представена позицията на работодателите относно резултатите от браншовите споразумения между национално представителните структури на работодателите и синдикатите по определяне на МОД 2016 г., както и за размера на минималната работна заплата за страната.

"Настояваме за осигуряване върху реалните заплати, а не върху определени прагове, тъй като те практически узаконяват сивия сектор и създават нелоялна конкуренция", е заявил председателят на АИКБ Васил Велев.

Той е представил данни от социологическо проучване сред работодатели, според което увеличаването на МОД през 2015 г. ще се отрази най-силно върху работните места. 74 процента от анкетираните са отговорили, че ръстът на МОД ще ги възпре от назначаване на нови хора, за 69 процента това означава увеличение на разходите за труд, а според 65 на сто ще се стигне до "посивяване" на трудовите отношения /работа без договор, работа с фиктивни договори, липса на социално и здравно осигуряване/.