Албена АД ще изплати по 50 стотинки дивидент на акция
Албена АД ще изплати по 50 стотинки дивидент на акция / netinfo

"Албена"АД да изплати по 50 стотинки дивидент за една акция от нетната си печалба за миналата година, реши редовното Общо събрание на акционерите на дружеството. Един процент от печалбата, която е 17,729 мил. лева, след данъчно облагане ще се разпределят на членовете на борда на директорите. Останалата част от печалбата ще влезе в допълнителните резерви на "Албена" АД. За одитор на дружеството е избрана "Одиторска компания" ООД – Добрич.

През сезон `2007 Албена посрещна 211 508 гости, се казва в отчетния доклад на дружеството, представен от изп. директор Красимир Станев. Спрямо 2006 година се отбелязва спад с 12% в броя на нощувките и промяна на структурата на пазара по държави. Ръст отбелязват нощувките на гости от България, Румъния, Русия и Франция. Спад се регистрира при туристите от Германия и Англия.

Към края на 2007 година приходите на Албена са в размер на 95,636 мил. лв. Това е с 3,7% повече от 2006 година. Най-голям спад – с близо 4 млн. лева бележи германският пазар, а най-голям приход – руският с 4,7 млн. лв.

Очакваните приходи на дружеството за 2008 година са в размер на 105,203 мил. лева. Инвестиционната програма за 2008 година ще бъде в рамките на 50 милиона лева.