Златко Живков на среща на българските местни власти
Златко Живков на среща на българските местни власти / netinfo

Добри практики в местното самоуправление споделя община Монтана в 5-та среща на българските местни власти. От 9 до 11 октомври в Албена се провежда форума на Национално сдружение на общините на Република България. Срещата е уникално събитие за местните власти, което включва разнообразни форми за придобиване на нови умения и за споделяне на идеи.

В рамките на трите работни дни протичат паралелно множество специализирани форми и дискусии и една официална пленарна сесия със всички участници, тази година те наброяват 900 души. Община Монтана и тази година се включва активно, заместник-председател на УС на Сдружението е кмета на Монтана Златко Живков.

Той води дебатите по ефективно и прозрачно местно управление от добри практики към общоприложими стандарти. Една от важните теми на 5-та годишна среща на българските местни власти е ролята на общините за развитие на средното образование, резултатите от реформата във финансирането през настоящата година, въвеждането на делегираните бюджети и финансирането на защитените училища, осигуряване на училищни автобуси.

Това ще разясняват кмета Златко Живков и просветния министър Даниел Вълчев през последния ден от форума.