/ Gulliver/Getty Images
Служители на Звено „Инспекторат“ към Община Враца съставиха акт за нарушаване на Наредба 1 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и имуществото на територията на общината.

Инспектори санкционираха поредният собственик на каруца във Враца

Актът е съставен на собственик на домашно куче, замърсяващо тревните площи на ул. „Кръстьо Бързаков“ 11 във Враца. Нарушението е констатирано, съгласно чл. 5, ал. 1 т.8 от Наредба 1, чрез който се забраняват действия и прояви, с които се замърсяват улици, тротоари, площадки, зелени площи и други обществени места.

Проверките на Звено „Инспекторат“ за спазване на общинските наредби продължават.