Първа среща по проект "Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища"

/ ТПП Враца
Търговско-промишлена палата Враца, България проведе Първа среща на заинтересовани страни, по проект “OUR WAY - Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища"', по Програма Interreg Europe.

Приключи цикълът информационни срещи на ОИЦ-Враца

Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Партньори по проекта са: Регионалното правителство на Мурсия, Испания, Търговско-промишлена палата – Враца, Murcia Region Instutute of Tourism, Испания; Northern and Western Regional Assembly, Ирландия; Podkarpackie Region, Полша; Department Council of Herault, Франция; Hajdu-Bihar Country Government, Унгария; European Greenways Association, Белгия. Продължителност на проекта: 54 месеца.

Срещата

Създадената работна група включва представители на: Търговски палати; Министерство на туризма; НПО; браншови организации; работодателски организации и други.

ТПП Враца

По време на срещата, която се проведе на 4 декември, заинтересованите страни обсъдиха следните теми: експертна подкрепа; достъп до крайните бенефициенти на инструмента на политика; обратна връзка от потребителите; подкрепа на ниво политика; участие в процеса на идентифициране на добри практики; участие в процеса на учене и вземане на рационални решения; участие в процеса на обсъждане на мерки за Плана за действие, които да са ефективни за региона; разпространение на нови знания и успешни примери.

Област Враца - втора в класацията по сключени договори в Северозападния регион за планиране

Също така беше представена Платформата на ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и популяризирането на добри практики. Участниците получиха достъп до различни инструменти на платформата, а именно: добри практики; информация и он-лайн обучения; експертна подкрепа и други.

Срещата

ТПП Враца