Подготвят аудио-пътеводител за трансграничния регион България – Румъния
Подготвят аудио-пътеводител за трансграничния регион България – Румъния / ТПП Враца

Търговско-промишлена палата Враца започна изпълнението на проект «Трансграничен аудио пътеводител», по Програма Interreg V – A Румъния-България. Проектът се изпълнява съвместно с Центъра за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и  Русенска търговско-индустриална камара.

Целта е да се предложи решение за проблема с оттеглянето на туристите от трансграничния регион чрез подобряване на устойчивото развитие на природното и културно наследство, и чрез по-добро популяризиране на туристическите атракции, и дейности в трансграничния регион.

По проекта ще се подготвят и разпространят печатни информационни и промоционални материали, ще се разработи аудио пътеводител, който да се ползва от туристите. Ще се подготвят и 5 интегрирани туристически продукта. Желанието на участниците в проекта е да се увеличат нощувките в трансграничния регион с 32.400 до 2018.