/ Община Мездра
Договор за научно сътрудничество подписаха Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ и Община Мездра. Ректорът проф. д-р Любен Тотев и кметът инж. Генади Събков обсъдиха възможността за „ден на отворени врати“ в МГУ за ученици от Мездра, както и експониране на изложба от минерали в града. Двете страни ще си партнират в сферата на науката, образованието, културата и приложните изследвания в опазването на геоложкото наследство.

Приеха рекорден бюджет на Община Мездра

Предмет на договора е съвместната научно-изследователска, научно-приложна и образователна дейност за установяване на Геопарк „Искърски каньон“ и подготовката на неговата кандидатура за Глобален Геопарк на ЮНЕСКО. Очаква се от съвместните дейности да се разкрият нови работни места чрез стимулиране на иновативни местни инициативи, малък бизнес, алтернативни форми на туризъм - екотуризъм, селски туризъм, кулинарен туризъм, винен туризъм и други.

Преподаватели и студенти ще работят по проекти, реализирани от Общината, ще участват в обучителни форми с ученици от мездренските училища, ще разработват панели с данни за геоложкия строеж и георазнообразието в региона като използват по-ефективно учебната база на Университета в с. Люти брод.

Награда за пътна безопасност за Община Мездра

От своя страна Община Мездра ще организира и насърчава работата между МГУ и местните учебни заведения за реализиране на идеята за геопарк „Искърски каньон“ сред младите и заинтересования бизнес в сферата на добива и преработката на скално-облицовъчни материали.

В рамките на същия ден бе проведена работна среща с представители на общините Столична /Район Нови Искър/, Своге и Мездра, на която бе дискутирана темата за учредяване на Сдружение Геопарк „Искърски каньон“.
 
Проф. Димитър Синьовски от МГУ  представи презентация от геотопи на територията на трите общините, които ще бъдат включени в Геопарка. Геопаркът е географска област, която включва редица обекти на геоложкото наследство (геотопи) от специален научен интерес, рядкост или красота, представителни за геоложката история на даден регион и за събитията и процесите, протекли през неговото геоложко минало.