Обновяване на инфраструктурата - сред приоритетите в Лом за 2019

/ Община Лом
Стабилен и балансиран общински бюджет, без увеличение на местните данъци и такси, ремонти на улици и общински пътища, водопроводна мрежа, спортна зала, образователни и социални заведения, това са приоритетите ни за 2019 г., обяви кметът Пенка Пенкова по време на публичния отчет за свършенето и несвършеното през миналата година.

Близо 20 млн. лева за ремонти в община Лом

Нерешени и сериозни са проблемите с бездомните кучета, състоянието на гробищния парк и изграждането на нов, липсата на пречиствателна станиция и невъзможност за изграждането на канализация, неизползваемия стадион, трагичното състояние на автобусните спирки. Това бяха и най-често задаваните въпроси от гражданите по време на отчета, както и във фейсбук.
 
Общественото обсъждане
netinfo


„През 2018 г. започнахме ремонтите на училища и детски градини, на улици и пътища, които ще продължат и тази година. За пръв път имаме за капиталови разходи над 4 милиона лева, отделно проектите ни с еврофинансиране са за над 20 милиона лева, предстои ни да подпишем договори за още над 11 милиона лева, които ще се изпълняват през следващите години. Само за ремонти на градски улици сме предвидили 3 милиона, до месец ще започне и ремонтът на общинските пътища Лом-Замфир, Лом-Трайково, Сталийска махала - „Багачина“.

Продължава и ремонтът на улица „Софийска“, част от второкласен републикански път, който се финансира от АПИ. Продължаваме и с доизграждането на напорния водопровод край Добри дол, за което са предвидени 2 700 000 лв.“, каза Пенкова. Тя отчете много добри постижения в сферата на социалните дейности и услуги и че Лом е сред най-добрите общини в предоставянето на социални услуги.

През 2019 г. предстои и реконструкция на междублоковото пространство в ЖК „Зорница“. Специално внимание е отделено и на селата от общината. В Сталийска махала, Ковачица, Трайково и Замфир ще се обновят площади и зелени площи. Предвиден е и ремонт на читалищата в Трайково и Сталийска махала.

 Общината ще обяви програма с мерки за ограничаване на популацията на бездомните кучета, при стриктно спазване на Закона за защита на животните. За изграждането на нов гробищен парк е определен терен и се изработва парцеларен план, търсят се и източници на финансиране.

Изборът на улиците, които предстои да бъдат асфалтирани през 2019 г., е на база съществуваща канализация и подмяна на водопровод. „Напълно разбирам нетърпението и негодуванието на хората от кварталите Моминброд, Младеново и Боруна за състоянието на уличната мрежа.

В тези квартали няма изградена канализация, водопроводната мрежа също не е подменяна, след като градът ни остана без пречиствателна станция след нереализирания Воден цикъл в мандат 2011-2015 г., през тези години не бе ремонтирана цялостно и нито една градска улица.

Има и много улици, които никога не са били асфалтирани. Да не говорим, че само за ремонти на улиците в тези три квартала, но и не само там, са необходими около 20 милиона лева“, уточни Пенкова.
 
Тя призова за по-голяма активност  по програмата „Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на МИГ- Лом, която има финансов ресурс от 7 353 823 лева  за периода 2019-2023 г.

С проекти могат да кандидатстват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции, регистрирани и действащи само на територията на община Лом.