/ iStock/Getty Images
Заместник-министърът на околната среда и водите инж. Петър Димитров ръководи проверка в района на язовир „Аспарухов вал“, разположен в землищата на Козлодуй, община Козлодуй, село Златия и село Разград, община Вълчедръм, съобщиха от МОСВ.

При проверката се установи, че в чашата на язовира, в участъци по левия бряг, са извършвани земеделски действия. Към момента язовирът, който се използва за напояване и аквакултури, е ограничен до 8,1 млн. м3 завирен обем.

Извадиха 160 метра бракониерски мрежи от водите на язовир „Ястребино“ край Антоново

Зам.-министър Димитров посочи, че заради извършената земеделска обработка са нарушени обществени интереси, създадена е предпоставка за негативни въздействия върху бреговете, върху съоръженията, върху качеството на водите и защитените зони.

Той подчерта, че ще бъдат предприети всички мерки, за да не се допускат подобни нерегламентирани действия в чашата на язовира. Язовирът е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД-София.

В проверката участваха експерти от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите-Враца и „Напоителни системи“ ЕАД - клон Мизия.